Wednesday, May 22, 2013

SOMA HOTUBA YA MSEMAJI WA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI WIZARA YA NISHATI NA MADINI JOHN JOHN MNYIKA (MB) KUHUSU MAONI YA KAMBI RASMI YA UPINZANI JUU YA MAPITIO YA UTEKELEZAJI WA BAJETI YA MWAKA 2012/2013 NA MAKADIRIO YA MATUMIZI YA WIZARA YA NISHATI NA MADINI KWA MWAKA WA FEDHA 2013/2014

Msemaji Mkuu wa Kambi Rasmi ya Upinzani - Wizara ya Nishati na Madini na Mbunge wa Ubungo-CHADEMA Mh.John Mnyika.

No comments: